Download Quran translation in Major Languages

Albanian Literature


Daveti Pamflete -Free pamfleteve islame Me emrin e All-llahut , Mëshiruesit , Mëshirëbërësit! Me hirin e Allahut

Please select language to download literature :
 • e-verteta-per-jezusin
 • i-derguari-muhamed
 • islami-femijet
 • islami-nuk-eshte-fe-e-ekstremizmit
 • keqkuptime-rreth-islamit
 • kurani
 • meshira-e-allahut-perendise
 • njeshmeria-e-zotit-ne-islam
 • rendesia-e-lutjes
 • shkences-ne-islam
 • te-drejtat-e-grave-ne-islam

Tags

Letërsia shqiptare, autorë shqiptarë, letërsia, libra, poezi shqiptare në anglisht, letërsisë shqiptare një histori të shkurtër, poetët shqiptarë, Robert Elsie letërsisë shqipe, Robert Elsie historisë shqiptare, autorëve shqiptarë, poezi e famshme shqiptare, dialektet Robert Elsie shqiptare, pamflete islamic falas, të urdhërojë pamflete islamic, islamic pamflete shkarko, islamic pamflet template, projektimit islamic broshura, pamflete islamic Urdu, pamflete islamic pdf, libra davetit islam

Download Quran translation in Major Languages


Translate »